Streda 17.07.2024
Dnes má meniny 
Bohuslav
°C
29.05.2017 02:11

Ministerstvo vnútra SR poskytne finančné prostriedky na komunitné centrá


Ilustračná snímka: (tasr).


Obce, mestá a mimovládne organizácie môžu opäť stavať nové či rekonštruovať už existujúce komunitné centrá.


Umožní im to výzva, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Na projekty je z Európskej únie vyčlenená suma 15 807 037 eur.

Výzva je súčasťou prioritnej osi 6 operačného programu, a tá je zameraná na technickú vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok možno v rámci prvého hodnotiaceho kola posielať do konca novembra 2017. O financie môžu žiadať mimovládne organizácie ako aj 919 miest a obcí identifikovaných v Atlase rómskych komunít, no s výnimkou Bratislavského kraja.

Hlavným cieľom výzvy je výstavba nových komunitných centier ako aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcich, a to v obciach, kde žije rómska komunita. Zámerom je však aj prestavba objektov, v ktorých môžu byť následne komunitné centrá zriadené. Projekty bude financovať Európsky fond regionálneho rozvoja, spolufinancované však budú aj zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov samotného prijímateľa. Investičné projekty budú klásť dôraz na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov a sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní.

„Výsledkom implementácie projektov vyhlásenej výzvy bude zvýšená kvalita životných podmienok obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít ako aj zlepšenie poskytovania sociálnych služieb zameraných na zvýšenie ich zamestnateľnosti,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Komunitám sa tak dostane pomoc v podobe podpory ich fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie.  

Komunitné centrá sú pre marginalizované, a teda znevýhodňované rómske komunity kľúčovým miestom pre ich začleňovanie do spoločnosti prostredníctvom riešenia každodenných problémov a vyhľadávania trvalých riešení. "Jedným z hlavných cieľov OP ĽZ je zlepšenie prístupu ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre. Na splnenie týchto cieľov nevyhnutne potrebujeme podporovať aj komunitné centrá, ktorých potreba sa osvedčila už v minulosti. Komunitné centrá poskytujú komplexné sociálne služby, spájajú a utužujú celú komunitu v obci,“ uviedla riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová. 

Prvú výzvu zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OP ĽZ 18. júla 2016. V prvom kole bolo vtedy predložených 16 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v sume 3 254 311,56 eur zo zdrojov Európskej únie. Schválených však bolo nakoniec sedem projektov, pričom všetkých sedem je k dnešnému dňu zazmluvnených vo výške 1 129 039,29 eur. V rámci druhého hodnotiaceho kola bolo predložených 40 žiadostí o NFP. Tie sú v súčasnosti v procese schvaľovania.

 

Autor: (mvsr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.10.2016
MV SR: Vyzvania pre projekty terénnej sociálnej práce a komunitných centier
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvania pre dva národné projekty.
viac
11.01.2017
MV SR zverejnilo dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výziev na materské školy
Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorého časť spravuje Ministerstvo vnútra SR. Štvrté hodnotiace kolo bude mať uzávierku 14. júla 2017.
viac
28.02.2017
Obce s rómskymi komunitami budú môcť odstrániť čierne skládky odpadu
Obce s marginalizovanými rómskymi komunitami budú mať príležitosť odstrániť nelegálne skládky odpadu na svojom území a zlepšiť systém nakladania s odpadom. Umožní im to ministerstvo vnútra, ktoré ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s takýmto zameraním.
viac
10.09.2020
Trnavský kraj poskytne finančnú Prvú pomoc kultúre
Všetkých deväť žiadateľov podporí Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v rámci výzvy pre profesionálne subjekty nezriaďovanej kultúry Prvá pomoc kultúre.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %