Streda 19.06.2024
Dnes má meniny 
Alfréd
°C
08.03.2021 04:00

NKÚ: Plán kontrolnej činnosti na rok 2021


Infografika zdroj: (nku.gov.sk).


Kontrolóri sa v tomto roku zamerajú na prerozdeľovanie dotácií, mosty, železnice, ale aj na environmentálne výzvy budúcnosti. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 zahŕňa 21 akcií vo viac ako 60 subjektoch.


Rozdeľovanie dotácií, bezpečnosť železničných priecestí, hospodárenie vodárenských podnikov či Vojenského spravodajstva, alebo nastavenie verejného obstarávania v NDS budú predmetom kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR v roku 2021. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 zahŕňa 21 akcií vo viac ako 60 subjektoch. Od minulého roku o výsledkoch jednotlivých kontrol rokujú aj poslanci parlamentu v príslušných výboroch. V tomto roku dostanú tiež informácie o fungovaní RTVS, TIPOSu, či efektívnosti fungovania košických mestských častí. Úrad tiež preverí, ako je Slovensko pripravené čeliť následkom klimatických zmien, najmä sucha.

Od roku 2020 je Najvyšší kontrolný úrad povinný predkladať príslušnému výboru Národnej rady SR Správu o výsledku kontroly, ktorá je zhrnutím najzávažnejších zistení kontrolórov, a zároveň ponúka odporúčania, ktoré majú smerovať k zmene legislatívy a úprave systému riadenia hlavných verejných politík či k výraznejšej podpore realizácie strategických cieľov krajiny zo štátneho rozpočtu či z fondov Európskej únie.

V roku 2021 kontrolóri na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti NKÚ ponúknu poslancom NRSR i širokej verejnosti odpovede na dôležité témy z 21 kontrolných akcií vo viac ako 60 subjektoch.

Kontroly preveria, ako sa na Slovensku prideľujú dotácie na vedu a výskum či na rozvoj športu, pozrú sa aj na rozdeľovanie príjmov štátnej spoločnosti TIPOS, efektívnosť využívania zdrojov z environmentálneho fondu alebo na to, ako Finančná správa vymáha daňové nedoplatky. Na kontrolu Sociálnej poisťovne nadviaže tohtoročná kontrola projektu UNITAS, ktorý mal zjednotiť výber daní, cla a odvodov. Tento kľúčový informačný systém pre správu a jednotný výber poistného mešká viac ako desať rokov. V prvej fáze (UNITAS I.) úspešne prebehla reforma daňovej a colnej správy. Druhá etapa, ktorá mala  prepojiť správu daní s výberom poistných odvodov zastala na mŕtvom bode, bez existencie reálneho akčného plánu.

NKÚ už v minulosti upozornil na nedostatočnú ochranu verejného záujmu pri distribúcii pitnej vody a riziko privatizácie vodární, preto aj v tomto roku skontroluje fungovanie vodárenských spoločností na východe Slovenska. Viaceré akcie nadväzujú na doterajšie kontroly, ktoré identifikovali nové riziká, a pôjdu viac do hĺbky, resp. sa zamerajú na špecifický problém. K takým možno zaradiť opätovnú kontrolu vo Vojenských lesoch zameranú na ich hospodárenie s lesmi, rovnako tak kontrolu procesov verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti. Kontrolóri sa pozrú, či príslušné inštitúcie venujú dostatočnú pozornosť bezpečnosti železničných priecestí a znižovaniu nehodovosti a preveria aj rekonštrukcie mostov na cestách I. triedy. Na základe podnetu poslancov parlamentu úrad preverí zmluvné vzťahy v RTVS. Národná autorita pre oblasť externej kontroly reaguje tiež na environmentálne výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami a preto preverí, ako je Slovenská republika pripravená do budúcnosti čeliť následkom sucha.

Kontrolóri NKÚ zároveň pokračujú v kontrolách prenesených z minulého roku, ktoré sú vo fáze ukončenia. Týkajú sa napríklad systému údržby regionálnych mostov, modernizácie železničnej infraštruktúry alebo kontroly skládok odpadov. Pred ukončením sú tiež kontrolné akcie zamerané na zadlženosť samosprávy, systém ochrany pitnej vody, hospodárenie úradov VÚC, fungovanie spoločnosti MH Invest a tiež na výber poplatkov za ťažbu zlata.

Témy kontrolných akcií vychádzajú z prioritných oblastí pre roky 2021 – 2023, pokrývajúcich od vzdelávania, cez zdravie, sociálne politiky až po environmentálnu udržateľnosť. Novinkou medzi strategickými prioritami kontrolórov je téma právneho štátu. Pri stanovovaní priorít analytici NKÚ zohľadňujú riziká nedostatočného čerpania európskych fondov a tiež slabej prepojenosti národných strategických cieľov s cieľmi nižších úrovní, rizikom sú aj problematické verejné obstarávania, nedostatočné manažérske kapacity vo vybraných organizáciách a úradoch či nedostatočná efektivita investícií do IT riešení. Oproti minulosti sa budú kontrolóri ešte viac zameriavať na prierezové kontroly a identifikované riziká preveria naraz vo viacerých subjektoch verejnej správy.

Plán kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2021

Autor: (NKÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.07.2021
Zelené verejné obstarávanie na Slovensku sa polepšilo
Ministerstvo životného prostredia včera informovalo vládu o úrovni implementácie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali zeleným verejným obstarávaním 50 % zákaziek.
viac
16.07.2021
Plán obnovy dostal oficiálne zelenú
Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú aj od ostatných členských štátov EÚ na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, čím sa ukončil schvaľovací proces.
viac
25.08.2021
Kontrola nákupov za verejné peniaze patrí do konceptu otvoreného vládnutia
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák prijal pozvanie od splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla na prezentáciu práce úradu na októbrovom Týždni otvoreného vládnutia.
viac
26.08.2021
ÚVO pripravil príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách
Úrad v rámci projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, realizovaného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu vypracoval prvú špecifickú príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %