Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
13.10.2020 03:25

Poskytovanie dotácií z rozpočtu má od 15. októbra nové pravidlá


Snímka zdroj: (msú).


Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) poslanci schválili nový návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica, ktoré má nadobudnúť účinnosť 15. októbra.


K jeho hlavným zmenám patrí odbremenenie žiadateľov od administratívnej záťaže. Žiadatelia nájdu všetko potrebné na webovej stránke mesta. Informovala o tom hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.      

Termín podávania žiadostí o poskytnutie dotácií je stanovený do 31. októbra. Primátora je možné o ne žiadať počas celého kalendárneho roka, žiadosť však musí byť podaná vždy v roku, v ktorom sa projekt bude realizovať.      

Po úprave VZN dôjde i k zníženiu percenta vyčleneného na dotácie primátora zo sedem na päť percent, a teda pribudne percentuálne prerozdelenie dotácií komisií, ktoré budú mať o to vyšší rozpočet.

„Rozdelenie dotácií vykonajú komisie do 31. decembra, najneskôr však do dvoch kalendárnych mesiacov po schválení rozpočtu na príslušný rok, s prihliadnutím na termíny konania projektov. Novinkou, ktorá vyplynula zo skúseností z minulých rokov, je aj to, že v prípade nečerpania dotácie na pôvodne schválený účel, komisia MsZ môže uznesením rozhodnúť o jej ďalšom použití alebo jej časti na iný účel, a teda financie neprepadnú, nájdu iné uplatnenie,” objasnila Zuzana Detková, vedúca ekonomického odboru magistrátu s tým, že vyčerpané musia byť najneskôr do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.      

Prijímateľ dotácie bude povinný vynaložiť na realizáciu projektu aj iné zdroje, a to vo výške minimálne desať percent z prijatej dotácie, pričom doteraz to bolo sedem percent z celkových nákladov projektu.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.12.2016
Banskobystričania rozhodnú v participatívnom rozpočte o 30 000 eurách
Mestské zastupiteľstvo schválilo 13. decembra 2016 navýšenie participatívneho rozpočtu oproti minulým ročníkom o 10 000 eur. Do 12. januára 2017 môžu občania podávať projekty a uchádzať sa tým o podporu z participatívneho rozpočtu.
viac
21.06.2017
Cez participatívny rozpočet zrealizujú päť projektov
Do participatívneho rozpočtu prihlásili obyvatelia Piešťan v tomto roku dvanásť projektov. Do hlasovania sa dostalo sedem z nich, nakoľko nie všetky splnili požadované kritériá. Zo siedmich sú tri v kategórii do 2000 eur a štyri v kategórii do 5000 eur.
viac
03.10.2017
Žiadatelia o dotácie na rok 2018 musia doručiť žiadosti do 30. októbra
Mesto Poprad upozorňuje potenciálnych žiadateľov o dotácie na všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely, že v zmysle Všeobecne-záväzného nariadenia č.7/2016 je žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 potrebné doručiť do podateľne MsÚ v Poprade v termíne najneskôr do 30. októbra 2017.
viac
09.12.2020
MsZ schválilo "zákon roka", počíta s úverom 13 miliónov eur
Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici v utorok jednomyseľne schválili vyrovnaný rozpočet na budúci rok vo výške zhruba 90 miliónov eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %