Nedeľa 26.05.2024
Dnes má meniny 
Dušan
°C
18.05.2017 02:09

Prvý deň rokovania 28. snemu ZMOS


Pohľad zo sály na predsednícky stôl. Snímka zdroj: (red - st).


V bratislavskej Inchebe sa v stredu 17. mája popoludní začalo rokovanie 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Ústredné heslo rokovania tentoraz znie: Obhajujeme decentralizáciu, podporujeme modernizáciu.


Na úvod snemu zaznela slovenská hymna (v podaní novozámockého primátora – v „civile“ operného speváka – Otokara Kleina) a hymna Európskej únie. Rokovanie potom otvoril a delegátov i hostí snemu privítal prvý podpredseda ZMOS, primátor Nitry Jozef Dvonč.

Už tradične medzi hosťami snemu boli prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a predseda vlády SR Robert Fico. Pozvanie tiež prijali podpredsedovia Národnej rady SR Béla Bugár, Martin Glváč a Andrej Hrnčiar, predsedovia výborov NR SR Richard Raši, Peter Antal, Boris Kollár, Alena Bašistová, Anton Hrnko, Ľubomír Petrák a Erika Jurinová. Snem prišiel svojou prítomnosťou podporiť aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.

Vládny kabinet na sneme zastupovali podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, minister financií Peter Kažimír, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, minister hospodárstva Peter Žiga, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, minister životného prostredia László Sólymos, minister zdravotníctva Tomáš Drucker, ako aj viacero štátnych tajomníkov ministerstiev.

Účastníkov snemu prišli pozdraviť aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská, no aj traja župani – predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.

J. Dvonč privítal aj ďalších hostí snemu, prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara, zástupcu Konfederácie odborových zväzov Jozefa Kollára, Republikovej únie zamestnávateľov Ľuboša Sirotu, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka, ako aj zástupcov strategických partnerov ZMOS - Primabanky, Komunálnej poisťovne, Slovenskej sporiteľne, Všeobecnej úverovej banky, spoločností Telecom a Motor-Car, vodárenských spoločností a ďalších.

Osobitne J. Dvonč privítal predsedu maďarského Celoštátneho zväzu miestnej samosprávy Bélu Pásztora (zástupcovia českého a rakúskeho zväzu miest a obcí sa ospravedlnili z dôvodu konania ich snemov), ako aj Richarda Frimmela, dlhoročného podpredsedu ZMOS a bývalého starostu MČ Bratislava-Nové Mesto.

J. Dvonč potom ako prvého k mikrofónu pozval primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, ktorí delegátov snemu privítal na pôde hlavného mesta a zmienil sa aj o problémoch, ktoré magistrát v súčasnosti rieši. Zdôraznil tiež, že samospráva urobí všetko pre to, aby Bratislava bola modernou metropolou a účastníkom snemu zaželal dobré snemovanie.

 

Správa o činnosti od 27. snemu ZMOS

Po schválení programu 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska s príhovorom a správou o činnosti ZMOS od 27. snemu vystúpil predseda ZMOS Michal Sýkora.

M. Sýkora v úvode vyslovil potešenie, že na snem prijal pozvanie taký značný počet hostí a súčasne tlmočil ospravedlnenie predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, s ktorým, ako uviedol, sa zástupcovia ZMOS stretnú v dohľadnej dobe.

Rok, ktorý uplynul od 27. snemu ZMOS, ako uviedol M. Sýkora, dáva dôvody na optimizmus a súčasne aj sebareflexiu. Za prioritu označil finančnú stabilitu samosprávy a ďalej sa podrobnejšie venoval kľúčovým témam samosprávy: problematike školstva, verejného obstarávania, zdravotníctva, novele zákona o Slovenskom pozemkovom fonde, eurofondom (najmä z pohľadu Programu rozvoja vidieka, Integrovaného regionálneho operačného programu a miestnych akčných skupín), zákona o obecnom zriadení (prebiehajú rokovania s MV SR). V pasáži venovanej legislatíve dominoval zákon o odpadoch a ako M. Sýkora uviedol, samosprávu čaká diskusia o infozákone. K aktuálnym témam tiež patrí stavebný zákon, zákon o sociálnom zabezpečení starostov a primátorov a ďalšie.

V ďalšej časti správy sa M. Sýkora zmienil aj o činnosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany a jej význame pre mestá a obce. S potešením konštatoval, že novým prezidentom DPO SR sa stal starosta Sveržova Pavol Ceľuch. Súčasne ocenil výraznú finančnú a materiálnu podporu DPO zo strany štátu v posledných rokoch.

Stručne sa zmienil o činnosti Kancelárie ZMOS, pričom ocenil jej prácu. Podčiarkol tiež význam medziobecnej spolupráce a na záver poďakoval prezidentovi SR A. Kiskovi, predsedovi NR SR A. Dankovi ako aj predsedovi vlády SR R. Ficovi a ministrom za pomoc a podporu. Za pomoc, podporu a prácu poďakoval aj primátorom a starostom, poslancom mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev, strategickým partnerom ZMOS, ako aj regionálnym združeniam. (Vystúpenie M. Sýkoru v plnom znení si budete môcť prečítať v Obecných novinách č. 21 - 22.)

 

Náčrt problémov samosprávy

Netradične, ešte pred vystúpeniami najvyšších ústavných činiteľov J. Dvonč pozval k mikrofónu primátora Ilavy Štefana Daška a starostu obce Nededza Petra Vajdu. Š. Daško vyzval ústavných činiteľov, aby zotrvali na sneme a aktívne komunikovali zo zástupcami samosprávy. Súčasne však na konkrétnom príklade poukázal na obštrukcie a zbytočné prieťahy spojené s čerpaním eurofondov. P. Vajda zas otvoril problematiku spojenú so zákonom o odpadoch, miestnym poplatkom za rozvoj, ale aj tému povodní a s nimi súvisiaceho vyregulovania vodných tokov a ďalšie problémy.

 

Vystúpenia najvyšších ústavných činiteľov

Prezident A. Kiska pozornosť sústredil predovšetkým na dva problémové okruhy: reformu vzdelávacieho systému a zabezpečenie kvalitnej a dostatočnej zdravotnej starostlivosti v každom regióne, pričom zdôraznil, že „nestačí veci len riešiť, ale aj mať výsledky“.

Venoval sa aj problémom chudoby, predovšetkým sociálne vylúčených a marginalizovaných rómskych skupín. Siláckych rečí a premrhaných príležitostí, ako uviedol, tu už bolo dosť, chýba systémové riešenie. Pozornosť by sa, podľa neho, mala sústrediť na dve oblasti: zvyšovanie vzdelania a zlepšenie životných podmienok marginalizovaných rómskych skupín. Stanoviť si treba, ako uviedol, jasné a poctivé ciele, inak volanie po radikálnych zmenách bude silnieť.

Predseda vlády SR Robert Fico svoje vystúpenie začal výzvou, aby Slovensko bolo stabilné a v tejto súvislosti delegátom snemu adresoval dve výzvy: aby netolerovali žiadne prejavy fašizmu a dodržiavali demokratické pravidlá hry.

Starostom a primátorom poďakoval za spoluprácu, ako aj hospodárenie miest a obcí, ktoré vlaňajší rok uzavreli s prebytkom 368 miliónov eur a zdôraznil, že na pomere 70:30, čo sa týka podielu z daní fyzických osôb, sa nič nebude meniť. „Priateľom a partnerom sa silou neodpovedá,“ uviedol a pripomenul výzvy, týkajúce sa rozširovania kapacít materských škôl, budovania a rekonštrukcie multifunkčných a malých detských ihrísk.

V bilancii tiež zdôraznil, že ministerstvo vnútra odovzdalo novú hasičskú techniku dovedna 800 obciam. Čo sa týka informatizácie s uspokojením kvitoval, že do DCOM sa zapojilo 2100 obcí, pričom financovanie ide v pomere 50:50. Venoval sa tiež problematike eurofondov, pričom ocenil podpísanie memoranda medzi vládou SR a ZMOS, týkajúce sa Programu rozvoja vidieka MAS. V ďalšej časti sa premiér venoval akčným plánom pre menej rozvinuté okresy, zmienil sa o zvýšení limitov na elektronickom trhovisku a vyzval samosprávy k podpore regionálnych firiem v záujme rozvoja miestneho hospodárstva.

Minister vnútra Robert Kaliňák sa sústredil predovšetkým na podporu Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré v súčasnosti majú takmer stotisícovú členskú základňu a ich vybavovanie novou technikou. Ako zdôraznil, ministerstvo chce aj naďalej investovať do ich ďalšieho rozvoja – výstavby či rekonštrukcie zbrojníc, ako aj modernej techniky. Zmienil sa o otázke bezpečnosti - bezpečnosť je aj o kriminalite, uviedol a ocenil spoluprácu so samosprávami. Investovať do prevencie, ako sa ukázalo, má podľa neho význam.

Stručne reagoval aj na vystúpenia primátora Š. Daška starostu P. Vajdu.

 

Príhovory pozvaných hostí

Po prestávke sa vedenia 28. snemu ZMOS ujal podpredseda ZMOS Štefan Bieľak, primátor Spišskej Belej.

V úvode druhej časti rokovania delegátov snemu pozdravili strategickí partneri ZMOS: zástupca RÚZ Ľuboš Sirota, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Komunálnej poisťovne, a. s., Vladimír Bakeš, zástupca VÚB Ľubor Labanič a zástupca Slovenskej sporiteľne Stanislav Plevák.

Po nich delegátov snemu oslovil Pavol Sečkár, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, ako aj novozvolený prezident DPO SR, starosta Sveržova Pavol Ceľuch.

 

Voľba pracovných komisií

Ďalšími bodmi programu 28. snemu boli procedurálne otázky – voľba pracovného predsedníctva snemu, schválenie rokovacieho poriadku snemu a voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej).

Správu mandátovej komisie predniesla jej predsedníčka Viera Krakovská, starostka Brusna. Konštatovala, že na snem sa prihlásilo 666 delegátov s hlasom rozhodujúcim, z toho 89 primátorov a starostov mestských častí Bratislavy a Košíc a 577 starostov. Prítomných je dovedna 592 delegátov s hlasom rozhodujúcim (88,88 %), z toho 79 primátorov a starostov mestských častí Bratislavy a Košíc (88,76 %) a 513 starostov (88,9 %). Ako V. Krakovská na záver konštatovala, 28. snem ZMOS je uznášania schopný. Následne Iveta Rušinová, primátorka Krompách, účastníkov snemu oboznámila so správou kontrolnej komisie.

 

Diskusia hostí a delegátov snemu

V tomto bode programu ako prvý dostal slovo predseda maďarského Celoštátneho zväzu miestnej samosprávy Béla Pásztor (už 50 rokov primátor mesta Véresegyház), ktorý ocenil vzájomnú spoluprácu oboch samosprávnych združení.

Potom sa už pri mikrofóne striedali starostovia a primátori. Radomír Brtáň, starosta Košece, otvoril problém bezdôvodných útokov poslancov na starostov, ktoré ostávajú bez ospravedlnenia.

Igor Hus, primátor Turčianskych Teplíc, hovoril o chaose, ale aj špekuláciách, čo sa týka dane z ubytovania v kúpeľných mestách. Michal Sekerák, starosta Bajeroviec, otvoril problém malých obcí, ktorý je podľa neho nevyhnutné urýchlene riešiť. Hovorí sa, že Slovensku sa darí, ale ktorému Slovensku sa darí, malé obce nie sú na Slovensku, opýtal sa.

Štefan Škultéty, primátor Trenčianskych Teplíc poukázal na niekoľko aktuálnych návrhov súčasnej koalície, ktoré môžu narušiť stabilitu na Slovensku (príplatky za nočnú prácu, atď.), ktoré, ako uviedol, zvyšujú výdavky aj pre mestá a obce. Ako ďalší problém spomenul zvýšenie miezd učiteľov nad rámec (od 1. 9.) Učitelia MŠ a ZUŠ ostanú na krku samosprávy, čo Komora miest na svojom nedávnom zasadaní odmietla, povedal. Čo sa týka eurofondov: čím viac sa hovorí o zľahčovaní, tým je to náročnejšie, podotkol, za čo zožal potlesk. Hovoril tiež na tému MAS, verejného obstarávania ako aj potreby aktívnejšej komunikácie s verejnosťou.

Erika Cintulová, starostka Kláštora pod Znievom, konkrétnymi a emotívnymi príbehmi podložila potrebu ochrany starostov a primátorov, ktorá v praxi neexistuje. Systém tu podľa nej zlyháva, čo bol zároveň apel na premiéra a ministrov.

Jozef Krúpa, starosta MČ Bratislava-Záhorská Bystrica a predseda RZ MČ Bratislavy, opätovne upozornil na nesúlad medzi reálnym počtom obyvateľov hlavného mesta a počtom obyvateľov vykazovaným v registri obyvateľov SR. V Bratislave ide podľa neho o 40-tisíc ľudí, čo znamená aj výpadok nezanedbateľnej sumy z podielových daní. Dotkol sa aj problémov okolo miestneho poplatku za rozvoj, ktorý schválilo 16 zo 17 mestských častí Bratislavy. Témou jeho vystúpenia bolo aj regionálne školstvo, sociálne služby, cestné hospodárstvo a čo sa týka aktuálnych návrhov na zvýšenie príjmov obyvateľstva, súhlasí, že ľuďom treba pridať, ale nie na úkor samosprávy.

Maroš Sagan, starosta Cífera, sa venoval predovšetkým téme MAS. To, čo ZMOS vyrokovalo, ako povedal, je riešením len zlomku problémov. Diskriminácia obcí s nízkou mierou nezamestnanosti je podľa neho obrovská a neprijateľná. ZMO JE Jaslovské Bohunice s tým nesúhlasí a žiada rokovať o zmene výzvy na MAS, aby sa odstránila diskriminácia regiónov s nízkou mierou nezamestnanosti.

Posledným diskutujúcim prvého dňa rokovania 28. snemu ZMOS bol Radovan Mičunek, starosta obce Píla. Ponúkol riešenie, čo sa týka udeľovania dotácií, ktoré sú podľa neho často predmetom politickej korupcie. Vyzval ZMOS na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by rozpracovala túto tému a ponúkla vláde konkrétne riešenie.

Na záver prvého dňa sa, ako je už tradíciou, uskutočnil slávnostný galavečer, na ktorom udelili ocenenia Oskar bez bariér a Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.

Rokovanie snemu pokračuje vo štvrtok 18. mája 2017.

 

Autor: (red - tl)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.05.2016
Snem ZMOS je sviatkom spoločnej nádeje
V poradí 27. snem ZMOS nebude len bilanciou toho, čo sa podarilo a úvahou o tom, čo sme ešte mohli urobiť. Dvojdňové rokovanie musíme vnímať ako našu schopnosť jasne formulovať tézy, ktoré dokážeme presadiť a naplniť.
viac
18.05.2017
Druhý deň rokovania 28. snemu ZMOS
Druhý deň rokovania 28. snemu 18. mája otvoril podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí, starosta Santovky Ľubomír Lörincz. Zo zdravotných dôvodov v úvodnej časti rokovania nebol prítomný predseda ZMOS Michal Sýkora.
viac
22.09.2017
Systém informatizácie by mal na celom Slovensku fungovať do piatich rokov
Princíp jedenkrát a dosť v oblasti informatizácie na úradoch by mal v súčasnosti platiť v Slovenskej republike už v 2100 mestách a obciach. V priebehu ďalších piatich rokov by to malo byť na území celého Slovenska. Uviedol to na tlačovej konferencii ZMOS výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
14.10.2020
Opäť je možné elektronické rokovanie zastupiteľstiev
Združenie miest a obcí Slovenska koncom marca predložilo návrh novely zákona o obecnom zriadení na rozšírenie možností rokovania zastupiteľstiev.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %