Streda 06.12.2023
Dnes má meniny 
Mikuláš
°C
06.02.2020 03:05

Rokovala Rada Združenia miest a obcí Slovenska


Snímka (st)


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na stredu 5. februára 2020 v poradí 8. rokovanie Rady ZMOS. Členovia Rady ZMOS sa venovali aktuálnym témam z hľadiska dopadov na samosprávy a vnútorným aktivitám ZMOS.


Po tvorení a voľbe návrhovej komisie predsedom ZMOS Branislavom Trégerom nasledovalo vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS, ktoré predniesol riaditeľ sekcie ekonomiky Ladislav Adamovič. Následne boli predstavené aktuálne informácie z legislatívneho procesu, ktoré uviedli výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány.

Príklady dobrej praxe a návrh spolupráce Najvyššieho kontrolného úradu SR so Združením miest a obcí Slovenska predstavil predseda NKÚ SR Karol Mitrík. Súčasťou tohto bodu bola diskusia o kontrolnej činnosti s členmi Rady ZMOS.

Po tomto bode predseda ZMOS Branislav Tréger informoval o výsledkoch rokovania Predsedníctva ZMOS s politickými stranami a riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriána Šklíbová predstavila činnosť a aktivity spomínanej organizácie. Filip Macháček, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR diskutoval s členmi Rady ZMOS o aktuálnych problémoch a aplikačnej praxi v rámci odpadového hospodárstva.

Matúš Dubovský z Operačného programu MV SR Efektívna verejná správa predstavil členom Rady ZMOS výzvu Ministerstva vnútra SR zameranú na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy. Rada ZMOS sa tiež venovala organizačnému zabezpečeniu 31. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, návrhu na schválenie mimoriadneho členského príspevku DEUS a tiež ZMOSu v prehľade projektových aktivít za rok 2019. Ďalšími bodmi rokovania bolo schválenie harmonogramu zasadnutí Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS na 1. polrok 2020. Predsedovia odborných sekcií Rady ZMOS predstavili aktuálne informácie zo zasadnutí odborných sekcií Rady ZMOS. Poslednými bodmi rokovania Rady ZMOS bol Návrh rozpočtových kompetencii predsedu ZMOS a Aliancia sektorových rád.

Rokovanie Rady ZMOS sa uskutočnilo 5. februára 2020 v Kongresovej sále hotela Patria v Štrbskom Plese, so začiatkom o 10:00 hod.

Autor: Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.09.2016
Hlavnými témami 8. zasadania Rady ZMOS boli školstvo a informatizácia
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 13. a 14. septembra 2016 v poradí 8. zasadnutie Rady ZMOS. Témami dvojdňového rokovania, ktoré sa konalo v Štrbskom Plese, boli viaceré aktuálne problémy miest a obcí, medzi ktorými dominovali hlavne školstvo a informatizácia.
viac
21.09.2017
V Tatrách začalo dvojdňové rokovanie Rady ZMOS
Rokovanie bude prebiehať 21. a 22. septembra v Kongresovej sále hotela Patria v Štrbskom Plese k témam, ktoré sa v rôznych oblastiach dotýkajú činnosti miest a obcí.
viac
16.11.2017
Komuniké z 15. rokovania Rady ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 14. a 15. novembra 2017 v poradí 15. rokovanie Rady ZMOS. Program reagoval na aktuálne otázky činnosti miestnej územnej samosprávy z viacerých oblastí. Na rokovaní sa zúčastnil aj minister životného prostredia László Sólymos.
viac
11.09.2023
Zajtra bude rokovať Rada ZMOS a jej komory – komora miest a komora obcí
Rokovanie Rady ZMOS a jej obidvoch komôr – komory miest a komory obcí sa uskutoční dnes 12. 9. 2023 na Štrbskom plese. Súčasťou rokovania Rady ZMOS bude aj účasť ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie k eurofondom a problematike regionálneho rozvoja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %