Nedeľa 18.04.2021
Dnes má meniny 
Valér
°C
09.02.2021 02:20

ZMOS: Máme cezhraničný potenciál. Poďme ho rozvíjať


Ilustračná snímka: (tasr).


Združenie miest a obcí Slovenska doručilo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky tri zásadné pripomienky k návrhu dokumentu Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2021.


Krátkodobý plánovací dokument

Spracovaný dokument podľa rezortu zahraničia „stručne hodnotí zahraničnopolitický vývoj v roku 2020, avšak hlavnú pozornosť sústreďuje najmä na kľúčové momenty a očakávanú dynamiku v zahraničnej a európskej politike SR v roku 2021. V podmienkach, ktoré sú výrazne poznačené pandémiou COVID-19, definuje predpokladaný a želateľný pokrok a prioritné akcenty výkonu zahraničnej a európskej politiky SR.“ Je štruktúrovaný do piatich kapitol: Hodnotový a strategický kompas Slovenska, Geopolitický kontext, Slovensko v nestabilnom svete, Slovensko v obnovujúcej sa Európe a napokon Aktívna obhajoba záujmov štátu a jeho občanov a podpora partnerov v zahraničí. Je doplnený prehľadom dôležitých udalostí v roku 2021. Materiál predstavuje krátkodobý politický plánovací dokument zahraničnej a európskej politiky SR.

Nezabúdajme na cezhraničný potenciál

Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na dokument vo viacerých častiach. Hneď v prvej - Slovensko v nestabilnom svete navrhujeme uviesť do materiálu: „Budeme stavať aj na regionálnych a lokálnych cezhraničných štruktúrach a spoluprácach, ktoré v území pomáhajú a podporujú úzku susedskú spoluprácu našej krajiny.“

Podľa ZMOS susedská spolupráca krajín stojí predovšetkým na pilieroch cezhraničnej spolupráce v území, v jednotlivých regiónoch Slovenska. Práve tieto nadštandardné spolupráce v cezhraničným území alebo existujúce cezhraničné štruktúry spájajú územia dvoch susedných krajín po občianskej, investičnej, hospodárskej, ekonomickej turistickej stránke; aj formou zdieľania skúseností, poznatkov, učenia sa jeden od druhého robiť veci lepšie, hľadania spoločných postupov a riešení spoločných výziev cezhraničí, ako aj na spoločné európske výzvy. Práve toto je nevyužitý potenciál regionálnej a miestnej samosprávy v susedskej politike, ktorý sa nezohľadňuje v zahraničnej politike SR. Cezhraničná spolupráca miest, obcí a regiónov je odrazom zahraničnej politiky na miestnej úrovni, v našich mestách a obciach. Pridanú hodnotu cezhraničného potenciálu našej krajiny na susedskej spolupráci znásobuje aj veľkosť našej krajiny, ktorá svojou veľkosťou umožňuje rozvíjať cezhraničnú spoluprácu vo všetkých regiónov Slovenska. Naším špecifikom je, že takmer polovica obyvateľov Slovenska žije v prihraniční, pričom až 36 zo 79 okresov má kontakt so samosprávami v susedných štátoch. Minimálne jazykové bariéry aj kultúrna blízkosť ešte znásobujú tento potenciál. V prípade Ukrajiny zdôrazňujeme ďalší rozmer prínosu miestnej a regionálnej úrovne, v transformačných a reformných procesov na ceste do európskych štruktúr, ktorý prebieha v praxi aj práve prostredníctvom cezhraničnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni. Práve rok 2021 je rokom, v ktorom sa budeme vypriadavať s následkami krízy, ktorý bude spájať miestne a regionálne samosprávy susedných krajín v hľadaní spoločných riešení a výziev a rokom príležitosti stavať susedskú spoluprácu Slovenska na regionálnych a lokálnych cezhraničných štruktúrach a spoluprácach. Susedská spolupráca Slovenska by mala začať využívať nevyžitý potenciál nástrojov cezhraničných štruktúr a spoluprác na miestnej a regionálnej úrovni, ktoré významnou mierou majú vplyvmi na úzkej a nadštandardnej spolupráci so susednými krajinami.

Aktívnejší vo V4

V rámci tejto časti materiálu - Slovensko v nestabilnom svete, ktorý je venový formácii V4, navrhujeme vložiť vetu: „Posilňovanie praktickej dimenzie prostredníctvom regionálnych a lokálnych spoluprác a existujúcich štruktúr v cezhraničí ako nový impulz pre zameranie a spoluprácu V4.“ A reagujeme na príležitosti ponúkané touto európskou formáciou.

Podľa ZMOS nový impulzom po 30. rokoch alebo nevyužitým potenciálom v rámci tohto regionálneho zoskupenia je cezhraničná regionálna a miestna spolupráca a cezhraničné štruktúry, ktorá prinášajú reálny a hmatateľný výsledok a obsah formácie formou spoločných investícií, výmenu skúsenosti s cieľom robiť veci lepšie, spoločné postupy a obhajovanie spoločných záujmov, na ktorom sa podieľajú práve miestne a regionálne štruktúry v území. Formácia V4 a najmä Slovensko práve pri príležitosti 30. výročia by mali využiť potenciál cezhraničnej susedskej politiky a podporovať tento nový impulz po finančnej a technickej stránke, čím sa prispeje k reputáciu tohto regionálneho zoskupenia smerom von, v rámci EÚ a smerom dovnútra, k členským krajinám formácie a najmä ich občanom. Práve tento rok, ktorý budem rokom vysporiadania sa následkami krízy, ktorý viac spája miestne územné samosprávy a ich občanov, viac v cezhraničí ako v zahraničí, ako aj výročie zoskupenia V4 sú príležitosťou pre nový impulz obsahu a zamerania V4, a to posilnenie praktickej dimenzie zoskupenia prostredníctvom regionálnych a lokálnych spoluprác a existujúcich štruktúr v cezhraničí.

Európske témy do lokálneho prostredia

V tretej časti materiálu venovanej Slovensku v obnovujúcej sa Európe, navrhujeme vložiť „a na úrovni územných samospráv“, nielen na úrovni jednotlivých ministerstiev: „Budeme podporovať posilnenie vlastníctva európskych tém na jednotlivých ministerstvách a na úrovni územných samospráv“.

Podľa ZMOS na zvládnutie agendy Európskej únie v tomto roku a európskych príležitostí, ktoré nás čakajú, od vysporiadania sa s následkami pandemickej situácie cez spustenie nového programového obdobia 2021-2027, národného Plánu obnovy, zelených, digitálnych a migračných tém až po európsky projekt – Konferencia o budúcnosti Európy, nie je postačujúce podporovať posilnenie vlastníctva európskych tém len na jednotlivých ministerstvách. Mestá, obce a regióny vo svojej každodennej činnosti, či už pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení alebo vykonávaním svojich originálnych a prenesených kompetencií implementujú viac ako 50 % európskej legislatívy, ktorá má vplyv na každodenný život občanov. Práve mestá a obce sú tie územné jednotky, ktoré vykonávajú európske politiky a budú musieť sa vysporiadať aj s novými výzvami EÚ v území - Európska zelená dohoda, digitalizácia, nové programové obdobie 2021-2027, REACT EÚ, Plán obnovy, atď. Z toho dôvodu je na mieste posilnenie vlastníctva európskych tém aj na nižších úrovniach riadenia, a to miestnej a regionálnej, t. j. v orgánoch miestnych a regionálnych samospráv.

Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo všetky svoje pripomienky ako zásadné a je pripravené o nich s rezortom zahraničných vecí rokovať.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.06.2018
ZMOS skúma cezhraničný potenciál samospráv
Združenie miest a obcí Slovenska otvára ďalší prieskum, v ktorom sa sústredí na cezhraničný potenciál samospráv. Na Slovensku žije takmer 2, 2 milióna obyvateľov v mestách a obciach v prihraničí.
viac
20.07.2018
Úspech začína informáciami
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska zameraného na cezhraničný potenciál vyplýva, že takmer 50 % samospráv má len čiastočné informácie o finančných mechanizmoch podporujúcich cezhraničnú spoluprácu. A pritom by uvítali viac informácií.
viac
26.11.2020
Liptov a Tatry chcú zabojovať o spustenie lyžiarskej sezóny
Turistické regióny Liptov a Vysoké Tatry chcú napriek aktuálnej epidemickej situácii zabojovať o spustenie tohtoročnej lyžiarskej sezóny. Hovoria o návrate k pravej podstate lyžovania ako prírodného športu.
viac
29.12.2020
J. Hlinka: Čerpáme skúsenosti iných samospráv z EÚ
Jeden z najväčších míľnikov pre samosprávu na Slovensku bolo prijatie ustanovení Európskej charty miestnej samosprávy, hovorí jeden z najdlhšie slúžiacich starostov na Slovensku, Jaroslav Hlinka.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %