Nedeľa 26.05.2024
Dnes má meniny 
Dušan
°C
22.02.2021 01:20

ZMOS bude analyzovať potenciál cestovného ruchu


Ilustračná snímka: (tasr).


Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v spracovávaní analýz. Aktuálne vytvorilo tím expertov pre analýzu cestovného ruchu, ktorá sa orientuje na predpoklady a možnosti využitia potenciálu cestovného ruchu v podmienkach miest, obcí a regiónov Slovenska.


Cestovný ruch je súčasť hospodárstva a podnikania

Združenie miest a obcí Slovenska považuje cestovný ruch za mimoriadne dynamické odvetvie hospodárstva, ktoré má v mnohých regiónoch významné ekonomické aj sociálne prínosy.

Z pohľadu miest a obcí ide o rozsiahlu, ale špecifickú oblasť, ktorú nie je možné odvetvovo vymedziť, pretože ide o prierezovú agendu, ktorá na miestnej úrovni súvisí ekonomickou aktivitou súkromného a verejného sektora vo viacerých odvetviach. Podpora cestovného ruchu a využitie jeho potenciálu je dlhodobo otvorenou otázkou. Oblasti podpory, využitia potenciálu naráža na obmedzenia tak na národnej, regionálnej ako aj miestnej úrovni. V tejto súvislosti sa preto sústredíme na otázky zamestnanosti a ostatný prínos cestovného ruchu vrátane potreby adresne smerovanej podpory, pričom pozornosť bude venovaná aj problémomnšedej ekonomiky vrátane chýbajúcej regulácie platforiem na zdieľanie krátkodobých foriem ubytovania.

Cieľom dokumentu je preto analyzovať súčasnú situáciu v cestovnom ruchu z pohľadu miest a obcí a možností využitia jeho potenciálu prostredníctvom posúdenia strategických dokumentov vo vzťahu k mestám a obciam, analýzy dopadov súčasných ekonomických, legislatívnych nástrojov a ich vplyv na miestne rozpočty a život v mestách a obciach, zamestnanosť a miestny rozvoj. V dokumente sa taktiež pozrieme na zdroje v miestnej územnej samospráve vo vzťahu k cestovnému ruchu, formy, štruktúry a systém riadenia a rozhodovania v podmienkach miest a obcí. Analýza bude podkladom na zmapovanie aktuálnej pozície miest a obcí, zmapovanie vybraných možností prístupu samospráv k vnútorným a vonkajším nástrojom.

Súčasná kríza je dôkazom zraniteľnosti tohto odvetvia s nevyčísliteľnými stratami tak pre súkromný, ako aj verejný sektor na miestnej úrovni, pre samotné mestá a obce. Analýza dopadov súčasnej krízy so zameraním sa na zvyšovanie odolnosti odvetvia cestovného ruchu na miestnej úrovni bude tiež súčasťou tohto dokumentu.

Od dokumentu k riešeniam

Spracovaný dokument bude ponúkať viaceré alternatívne možnosti pre volených predstaviteľov miest a obcí, sociálnych partnerov a verejnosť. Bude zdrojom užitočných informácií aj zástupcov oblastných organizácií cestovného ruchu, VÚC a regionálnych agentúr pôsobiacich v cestovnom ruchu. Využiteľnosť dokumentu možno očakávať v oblasti podpory a rozvoja malého a stredného podnikania v rámci organizácií pôsobiacich v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, v rôznych oblastiach zabezpečovania verejnoprospešných činností a medziobecnej spolupráce. Dokument bude v súlade s princípmi zodpovednej ekonomickej činnosti samospráv. Na týchto pilieroch ho ZMOS vníma ako východiská, ktoré bude následne presadzovať z pozície sociálneho partnera.

Analýza bude spracovaná do šiestich mesiacov s tým, že je realizovaná v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Analýza bude tiež verejne prístupná v Knižnici na web stránke ZMOS, kde sú k dispozícii aj ostatné, doposiaľ vytvorené analytické dokumenty.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.10.2020
ZMOS spracoval newsletter k PPP v samospráve
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci analytickej štúdie venovanej alternatívnemu financovaniu municipálneho rozvoja zameralo na rôzne formy získania financií pre mestá a obce.
viac
02.12.2020
Analýza odpadového hospodárstva v krajských mestách
V oblasti životného prostredia patrí zabezpečenie funkčného systému odpadového hospodárstva v mestách a obciach medzi jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších kompetencií samospráv.
viac
15.12.2020
Vo štvrtok bude rokovať Predsedníctvo ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na štvrtok 17. decembra rokovanie Predsedníctva ZMOS. V súvislosti s epidemiologickou situáciou sa uskutoční formou on-line, avšak k mimoriadne aktuálnym témam. Napríklad k ekonomike, financiám, aj aktuálnej legislatíve.
viac
29.03.2021
Problematika odpadov dominuje v každej samospráve
Ako nastaviť logistiku na zber kuchynských odpadov? Ktoré samosprávy ponúkajú inšpiráciu pre ostatné? V čom máme spoločné problémy so samosprávami v Čechách? Aj na tieto otázky zazneli na piatkovom workshope, ktorý organizoval ZMOS, konkrétne odpovede.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %