Nedeľa 03.03.2024
Dnes má meniny 
Bohumil, Bohumila
°C
11.04.2020 07:00

B. Tréger: Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc


Ilustračná snímka: (tasr).


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger požiadal ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o urýchlené rokovanie. Navrhovanými témami sú financie a zmeny viacerých školských zákonov.


„V ostatnom čase sme požiadali rezort školstva o usmernenia a informácie, avšak, musím konštatovať, že ich reakcia nebola adekvátna. Preto, ale hlavne z dôvodu narastajúcich problémov v oblasti financovania regionálneho školstva a vo vzťahu k potrebám zmien v školskej legislatíve som požiadal pána ministra o stretnutie v čo najkratšom možnom čase. Situácia je vážna a vidíme, že nervozita v mestách a obciach naznačuje vážne problémy,“ hovorí predseda ZMOS Branislav Tréger.

ZMOS upozorňuje na výpadkoch v príjmoch

Predseda ZMOS v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v samosprávach negatívne cítime výpadky príjmov z prerozdelenia výnosu daní fyzických osôb a výpadky ostatných príjmov spôsobené útlmom podnikateľských činností na území miest a obcí, ale aj prehlbovanie problémov v súvislosti s financovaním originálnych kompetencií, čo je spôsobené hlavne zachovaním súčasných platov pri zatvorených školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí.

Nevyhnutná zmena zákonov

Aktuálny stav a vývoj ukazujú nevyhnutnú potrebu zmeny viacerých zákonov. Napríklad školského zákona vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu v materských školách, kde je termín nadobudnutia účinnosti konkrétnej povinnosti stanovený dátumom 1. januára 2021. Ak si odmyslíme preukázateľnú protiústavnosť presunu kompetencie bez finančného krytia, tak pravdou zostáva aj to, že v tejto situácii sa z objektívnych príčin určený termín nebude dať splniť.

Ďalší problém je preukázateľný v školskom zákone vo vzťahu k čiastočnej úhrade nákladov v základnej umeleckej škole, v jazykovej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času, ale aj napríklad v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni. Okrem materských škôl však zákon samospráve neukladá povinnosť oslobodiť zákonného zástupcu od úhrady príspevku v prípade, že jeho dieťa má prerušenú dochádzku do školy alebo do školského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z konkrétnych, zákonom ustanovených dôvodov. V konkrétnych prípadoch má uhrádzať zákonný zástupca pomernú časť určenú príspevkom. Od účinnosti školského zákona nenastala takáto, alebo obdobná situácia akú spôsobila pandémia Covid-19, pri ktorej prišlo k dlhodobému prerušeniu prevádzky škôl a školských zariadení. Riešenie vidíme v konkrétnych legislatívnych zmenách.

V zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve navrhujeme predĺženie funkčného obdobia riaditeľov škôl o dobu, počas ktorej bola vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav, ktorý bol vyhlásený v čase skončenia funkčného obdobia a výberové konanie nebolo právoplatne skončené. Je to východisko pre mimoriadnu situáciu v ktorej sa nachádza skupina viacerých škôl.

V tomto zákone vidíme jediný priestor aj na odstránenie diskriminačného postavenia miest a obcí, nakoľko samosprávy ako zriaďovatelia školských zariadení musia uhrádzať mzdy v plnej výške, pričom neverejní zriaďovatelia ako zamestnávatelia sú oprávnení žiadatelia o úhradu 80% mzdových nákladov z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ.

Veľký rozsah problémov

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s výraznými problémami v oblasti regionálneho školstva zdôrazňuje, že ich rozsah týchto problémov a problémy v aplikačnej praxi sú mimoriadne vážne a žiadajú veľmi rýchle rozhodnutia. ZMOS v tejto súvislosti očakáva, že úprimná snaha hľadať východiská a prinášať riešenia bude sprevádzaná skorým osobným stretnutím a vzájomnou dohodou na postupe ďalších nevyhnutných krokov a opatrení. „Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc. Preto očakávam pracovné rokovanie čo najskôr po Veľkonočných sviatkoch,“ uzatvára predseda ZMOS.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.10.2016
Zákon o poplatku za rozvoj nechápu všetci rovnako, je zle napísaný
Zákon o miestnom poplatku za rozvoj robí ťažkosti pri jeho zavádzaní. Nie je to nič prekvapujúce. Vo viacerých bodoch je nejednoznačný a jeho súčasné znenie v mnohých aspektoch odporuje pôvodnému zámeru a cieľom.
viac
11.04.2020
ZMOS vyrokoval bezplatný systém pre samosprávy
V aktuálnom období je nesmierne dôležitá komunikácia, ktorá sa stále viac presúva z osobných stretnutí a rokovaní do virtuálneho prostredia. Združenie miest a obcí Slovenska uvítalo ponuku spoločnosti Microsoft a prichádza k samosprávam s technologickými riešeniami.
viac
13.07.2020
Financovanie školstva závisí od ekonomiky
Kancelária ZMOS v súvislosti s požiadavkami časti súkromných zriaďovateľov škôl na ich financovanie z rozpočtov samospráv v aktuálnom období zdôrazňuje, že dotácia pre týchto zriaďovateľov je rovnako ako celé financovanie originálnych kompetencií v školstve závislé od vývoja ekonomiky.
viac
11.05.2021
ZMOS na rokovaní s ministrom školstva
Koncom minulého týždňa sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska s ministrom školstva Branislavom Grohlingom. Spoločné rokovanie iniciovalo Združenie miest a obcí Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.00 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %