Štvrtok 20.06.2024
Dnes má meniny 
Valéria
°C
22.03.2021 04:36

CEMR: Ako oživiť európsky vidiek


Ilustračná snímka.


Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) ako najväčšie európske združenie miesta, obcí regiónov chce preukázať ako môžeme vidieku vrátiť život prostredníctvom svojho vstupu do vízie dlhodobej budúcnosti vidieckych oblastí, ktorú pripravuje Európska komisia.


Mnoho európskych vidieckych oblastí je v demografickom poklese v dôsledku starnutia a emigrácie mladých ľudí do mestských centier. V mnohých prípadoch vedie dezertifikácia vidieka a pokles verejných služieb k odcudzeniu a politickej nespokojnosti na celom kontinente.

Nemusí však tomu tak byť. V čase, keď Európska komisia pripravuje svoju víziu dlhodobej budúcnosti vidieckych oblastí, chce CEMR dokázať, ako môžeme vidieku vrátiť živosť. To je otázka práva a prosperity: všetci občania, nech žijú kdekoľvek, mali by mať podobnú kvalitu života a rovnaké príležitosti.

Naša vízia živého vidieka

Nové technológie a pracovné postupy, ako aj príslušné politiky môžu vytvoriť príležitosti na revitalizáciu vidieckych oblastí ako nikdy predtým. Každé územie by pomohlo naplniť svoj potenciál najmä ekonomickou diverzifikáciou a budovaním vysokokvalitnej infraštruktúry, najmä pre širokopásmové pripojenie a dopravu.

Už neexistuje „tvrdé“ rozdelenie medzi mestské a vidiecke oblasti, ale skôr ich kontinuum. Vidiecke oblasti ako také môžu byť čoraz viac prepojené, ak existujú plynulé dopravné siete. A čo viac, s novými formami práce na diaľku sa práca z domu na vidieku môže stať realitou pre čoraz viac ľudí.

Musíme čo najlepšie využiť výhody každého z území zvýšením povedomia o jedinečných príležitostiach pre cestovný ruch a kultúru v každej oblasti. Mala by sa propagovať miestna kuchyňa a potraviny, najmä v kontexte stratégie EÚ Z farmy na stôl v oblasti zdravého stravovania.

Nakoniec musíme využiť naše úsilie a zabezpečiť, aby politiky na všetkých úrovniach riadenia, horizontálne aj vertikálne, boli koherentné. Preto musíme pracovať v rámci spoločných rámcov, ako sú napríklad ciele udržateľného rozvoja, Územná agenda EÚ do roku 2030 a zásady OECD pre rozvoj vidieka.

Čo môže urobiť EÚ

EÚ a národné vlády musia uznať miestne a regionálne samosprávy ako kľúčových aktérov územného rozvoja. Obce a regióny poznajú najlepšie svoje miestne podmienky a vedia, ako čo najlepšie využiť svoj územný majetok.

Európska komisia by sa preto mala pri realizácii projektov EÚ zamerať na vidiecke obce a regióny. Menšie samosprávy by mali mať prístup k projektom EÚ prostredníctvom jednoduchých administratívnych postupov a technickej podpory pre zložitejšie návrhy. EÚ by mohla podporovať najmä projekty v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a odbornej prípravy pre vidiecku mládež, ktoré im umožnia prekvitať na ich území.

Dedikované programy súdržnosti EÚ a poľnohospodárske programy by mali podporovať vidiecke oblasti, rovnako ako ďalšie európske fondy pre inovácie (Horizont 2020), obnovu po COVIDe (NextGen EÚ), Erasmus + a infraštruktúru (CEF). Pravidlá EÚ by mali umožniť kombinované využívanie finančných prostriedkov miestnymi a regionálnymi samosprávami na konkrétnom území na koherentné využívanie zdrojov.

EÚ by mala mať k rozvoju vidieka holistický prístup a hodnotiť kombinovaný vplyv všetkých politík vrátane vnútorného trhu, európskeho rozpočtu a politiky hospodárskej súťaže. Tvorcovia európskych politík by mali predovšetkým uznať, že samotný voľný trh nepodporí územia v demografickom poklese. Miestne a regionálne verejné obstarávanie by malo mať flexibilitu, aby sa uvoľnili investície vo vidieckych oblastiach.

Ľudia nezostanú na vidieku, ak nebudú mať kvalitné verejné služby. Toto je tiež právo, ktoré by mal mať každý občan. Preto by národné a európske investície mali v prípade potreby podporovať miestne a regionálne verejné služby.

Ďalšie kroky

Od apríla začne Európska komisia pracovať na oznámení pre dlhodobú budúcnosť vidieckych oblastí, ktoré má byť zverejnené v júni 2021.

Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) je najstaršie a najväčšie európske združenie miestnych a regionálnych samospráv. Ide o jedinú organizáciou, ktorá združuje národné združenia miestnych a regionálnych samospráv zo 41 európskych krajín a prostredníctvom nich zastupuje všetky úrovne území - miestnu aj regionálnu. Od svojho vzniku v roku 1951 podporuje budovanie zjednotenej, mierovej a demokratickej Európy založenej na miestnej samospráve, rešpektovaní princípu subsidiarity a účasti občanov. Sústredí sa na ovplyvňovanie európskej politiky a právnych predpisov vo všetkých oblastiach s dopadom na obce a regióny a poskytuje fórum na diskusiu medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami prostredníctvom národných reprezentatívnych združení. ZMOS je členom CEMR od začiatku 90 – tych rokov.

Autor: (CCRE / ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
13.07.2020
Európska iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“
Európska komisia minulý týždeň prijala opatrenia na rozvoj potenciálu a podporu zamestnanosti mladých ľudí.
viac
08.12.2020
Ako uskutočňovať environmentálne a energetické transformácie
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila podrobnú správu, ktorá sa zaoberá tým, ako môžu miestne a regionálne samosprávy smerovať ku klimaticko-neutrálnemu a nízko-odpadovému hospodárstvu do 2050.
viac
12.02.2021
Jasný signál eurokomisárom
Komisárovi Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a eurokomisárke pre kohéziu a reformy odchádza zo Slovenska mimoriadne vážny signál.
viac
08.07.2021
EÚ pripravuje víziu pre vidiecke oblasti spolu s miestnymi samosprávami
Dlho očakávanú dlhodobú víziu EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040 minulý týždeň konečne predstavili podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Suica a komisári pre súdržnosť Elisa Ferreira a pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %