Štvrtok 25.02.2021
Dnes má meniny 
Frederik, Frederika
°C
23.01.2021 12:05

Interreg SK-AT: Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania


Ilustračná snímka (Interreg)


Riadiaci orgán programu pre Interreg SK-AT Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejňuje novú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, v. 3.0 účinnú od 21.01.2021.


Príručka  je  primárne  určená  žiadateľom  o  NFP a prijímateľom (subjektom, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP). Príručka je taktiež určená aj pre potenciálnych budúcich žiadateľov, a to najmä v prípade, že budú realizovať VO ešte pred predložením ŽoNFP, resp. pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP.

Cieľom príručky je:

- poskytnúť návod na plnenie povinností pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác;

- usmerniť prijímateľa pri predkladaní dokumentácie z VO na finančnú kontrolu VO na RO/NO;-

- upozorniť na problémové oblasti pri verejnom obstarávaní a poskytnúť odporúčania a tým zefektívniť proces VO a znížiť počet chýb pri realizácii verejného obstarávania;

- zlepšiť vzájomnú komunikáciu RO/NO s prijímateľom.

Príručka VO_verzia 3.0

Prílohy

Autor: Zdroj: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.04.2016
Slovensko optikou Európskej komisie
Európska komisia koncom februára schválila správu o Slovensku, ktorá analyzuje aktuálnu situáciu a predstavuje výzvy aj trendy, v ktorých by sme mali pokračovať. Mnohé z nich sa v rôznej miere dotýkajú aj miestnej územnej samosprávy. Preto si zaslúžia zvýšenú pozornosť aj zo strany miest a obcí.
viac
11.10.2016
Projekt na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach vyjde na viac ako milión eur
Kaštieľ v Rusovciach bude mať nový projekt na jeho rekonštrukciu. Vypracovať ho má Združenie NKP Rusovce za viac ako jeden milión eur s DPH.
viac
25.04.2017
Bratislava chce vyhlásiť tender na verejné osvetlenie do konca mája
Verejnú súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave chce hlavné mesto vyhlásiť do konca mája. Lehotu na predkladanie ponúk predpokladá do konca augusta a ukončenie verejného obstarávania do konca tohto roka.
viac
19.12.2017
Vybudujú proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie
Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.78 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.70 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.52 %