Utorok 27.02.2024
Dnes má meniny 
Alexander
°C
08.08.2023 08:25

Povinnosť obce, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, zabezpečiť defibrilátor


Ilustračná snímka: (tasr).


Súčasný „voľný štýl“ v parlamente prináša rôzne nečakané, nesystematické a neprehľadné návrhy. Jedným z nich je aj novozavádzaná povinnosť obcí zabezpečiť na svojom území defibrilátory.


Poslanci v priebehu prerokovávania vládnej novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve pridali nový čl. II, ktorým sa novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“). Táto novela bola publikovaná pod č. 285/2023 Z. z.

Podľa nového § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení obec, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, je povinná zabezpečiť, aby bol na verejne prístupnom mieste v obci dostupný aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor; na každých ďalších 5 000 obyvateľov obce zabezpečí, aby bol dostupný ďalší funkčný automatický externý defibrilátor.

Zároveň obec zabezpečí, aby každý automatický externý defibrilátor podľa prvej vety bol zaregistrovaný v centrálnom registri automatických externých defibrilátorov. Jeho spravovanie zabezpečí operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a taktiež zverejní na svojom webovom sídle zoznam miest, kde sa tieto defibrilátory nachádzajú [§ 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe].

Podľa predkladateľov by sa mal na základe novej povinnosti zvýšiť počet verejne dostupných defibrilátorov zo súčasných 385 na 2088 do konca roka 2024.

Popisovaná novela nadobúda účinnosť 1.9.2023, pričom obec je povinná zabezpečiť existenciu defibrilátora (defibrilátorov) najneskôr do 31.12.2024.

Na záver jedna poznámka – zvýšenie počtu defibrilátorov je samozrejme ušľachtilý cieľ. Prostriedok, ktorým sa to má vykonať, však nie je vhodne zvolený:

ide o poslanecký návrh, ktorý bol k pôvodnému vládnemu návrhu pripojený až v druhom čítaní v parlamente,návrh neprešiel štandardnou diskusiou a pripomienkovým konaním,nová povinnosť sa zavádza do systematicky nevhodného zákona, keďže táto povinnosť sa vkladá do zákona o obecnom zriadení.

Pozn. redakcie:§ 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.06.2020
Povinnosť v oblasti kyberbezpečnosti sa presúva na správcu systému
Združenie miest a obcí Slovenska bolo v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou informované o tom, že Informačný systém Dátové centrum obcí a miest je zaradený do zoznamu základných služieb a DEUS do registrov poskytovateľov základných služieb.
viac
05.08.2021
Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky
Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky. Nemusia preto využívať portál www.oversi.gov.sk. Od 1. septembra 2021 začína platiť na Slovensku zákon proti byrokracii.
viac
27.09.2023
ZMOS kritizuje povinnosť zabezpečiť externý defibrilátor v obciach
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) kritizuje povinnosť zabezpečiť aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor (AED) v obciach nad 500 obyvateľov. Od septembra ju priniesla zmena v zákone o obecnom zriadení.
viac
06.02.2024
S ministerkou zdravotníctva SR aj o povinnosti mať umiestnený defibrilátor
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik rokoval s ministerkou zdravotníctva SR Zuzanou Dolinkovou a jej tímom.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.96 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.96 %