Nedeľa 29.05.2022
Dnes má meniny 
Vilma
°C
29.12.2021 11:40

ZMOS: Reprezentatívne prieskumy prinášajú úžitok


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska počas končiaceho roka zrealizovalo 7 reprezentatívnych prieskumov. Ukazuje sa, že dáta získané prieskumami pomáhajú kvantifikovať postoje samospráv a naznačujú východiská pre mnohé problémy.


Združenie miest a obcí Slovenska počas roka 2021 zrealizovalo reprezentatívne prieskumy, ktoré reflektovali na viaceré, pre samosprávy mimoriadne dôležité témy. Išlo napríklad o cestovný ruch, urbanizmus a taxislužby, oblasť energetiky, ale aj stavebnú legislatívu, civilnú ochranu. Za pripomenutie stojí aj reprezentatívny prieskum zameraný na dostupnosť zdravotníctva a sociálnych služieb a tiež rodinné podnikanie a infraštruktúru vrátane vodovodov a kanalizácií.

Argumenty pre zásadné postoje

Všetky tieto dáta rozmenené na drobné, s prihliadnutím na tzv. druhotriedenie dát odkryli realitu v samosprávach rozdelených podľa krajov a regiónov, typu a veľkostných kategórii obcí a miest. Združenie miest a obcí Slovenska s týmito informáciami následne pracovalo pri tvorbe zásadných postojov k legislatíve aj na úrovni tripartity, kde je ZMOS jediný zástupca samospráv.

Informácie z prieskumu týkajúceho sa stavebnej legislatívy boli jedným zo základných vstupov na formulovanie vlastného návrhu novely stavebného zákona. Informácie získané z prieskumu k dostupnosti zdravotníctva a sociálnych služieb boli kľúčovými argumentami vo vzťahu k návrhu tzv. stratifikácie nemocníc. Odpovede štatutárnych predstaviteľov miest a obcí poslúžili aj pre účely spracovania niektorých analýz, napríklad v oblasti cestovného ruchu a tiež pre formulovanie agendy „Bezpečná samospráva“, ku ktorej ZMOS spracoval samostatnú analýzu. Dáta z posledného prieskumu realizovaného v tomto roku, ktorý bol zameraný na vodovody a kanalizácie sú smerodajné na presadenie komplexných riešení odkanalizovania miest a obcí. Ostatné, takto získané reprezentatívne postoje budú tiež využité v rámci analýz a dopadových štúdií, ktoré Združenie miest a obcí Slovenska bude koncipovať od začiatku roka 2022.

Dáta preukázateľne pomohli

Združenie miest a obcí Slovenska preto vníma reprezentatívne prieskumy ako mimoriadne cenné, jedinečné a dôležité informácie. Aktuálne reflektujú na potreby a odrážajú realitu v prostredí komunálu a ponúkajú pridanú hodnotu v presadzovaní oprávnených požiadaviek miest a obcí vo vzťahu k legislatíve a tvorbe koncepčných dokumentov. Mnohé z doterajších získaných informácií pomohli napríklad pri tvorbe dopadovej štúdie, ktorá odkryla tzv. potravinové púšte. Ďalšie okrem iného pomohli pri presadzovaní Centier zdieľaných služieb v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, či presadzovaní opatrení v rámci klímy a energetiky. Postoje štatutárnych predstaviteľov miest a obcí, konkrétne z prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál samospráv, vo výraznej miere prispeli k tomu, že Združenie miest a obcí Slovenska v tomto roku začalo s realizáciou ambicióznych medzinárodných projektov. Jeden sa orientuje na spoluprácu so samosprávami na Ukrajine, ďalší pomáha tvoriť značku MUNICIPÁLNA V-4, od ktorej očakávame výraznú mieru spolupráce prihraničných samospráv.

Reprezentatívne prieskumy boli významnými argumentačnými podkladmi v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Zo súčasného a perspektívneho hľadiska budú aj skutočným argumentačným podkladom vo vyjednávaniach a formulovaní oprávnených požiadaviek miest a obcí vo vzťahu exekutíve a zákonodarcom.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.11.2020
Samosprávy náročné úlohy pri testovaní zvládli
Slovenské mestá a obce náročné úlohy, ktoré boli potrebné pre zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19, zvládli. Po druhom kole celoplošného testovania, ktoré sa realizovalo počas uplynulého víkendu to skonštatoval predseda ZMOS B. Tréger.
viac
01.12.2020
Podľa prieskumu ZMOS mobilný internet nie je samozrejmosťou
Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu zameraného na internetizáciu samospráv. Odkrýva realitu verejných wifi zón a napovedá, aké ponuky prichádzajú mestám a obciam.
viac
24.05.2021
ZMOS sumarizuje stopy Alexandra Dubčeka v mestách a obciach
Združenie miest a obcí Slovenska chce zadokumentovať pamätníky, busty, pamätné tabule, kultúrne a spoločenské inštitúcie, školy, budovy, námestia aj ulice, ktoré v našich samosprávach nesú meno Alexandra Dubčeka. Súvisí to s prípravami jedinečnej publikácie k 100. výročiu jeho narodenia.
viac
26.07.2021
VÚB banka a ZMOS vstúpili do šiesteho roku spolupráce
VÚB banka a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opäť podpísali Zmluvu o spolupráci a partnerstve a potvrdili tak túto výnimočnú kooperáciu už šiesty rok po sebe.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.09 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.05 %