Piatok 14.06.2024
Dnes má meniny 
Vasil
°C
22.03.2022 12:35

ZMOS apeluje na parlament: Potrebujeme spoluprácu a nie delenie


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Dôvodom je novela zákona o obecnom zriadení, ktorú združenie považuje za mimoriadne nevhodnú.


Základnou myšlienku návrhu je podľa navrhovateľa zjednodušenie možnosti časti obce sa odčleniť od pôvodnej obce na základe rozhodnutia iba obyvateľov takto odčleňovanej obce. Týmto odčlenením resp. rozdelením vzniká nová obec. Navrhovatelia sa odvolávajú na myšlienku, že „obyvatelia obce, resp. časti obce, majú ústavné právo podieľať sa na správe vecí verejných, a to na každej úrovni štátu.“ Táto myšlienka je v skutočnosti vyjadrením ústavného princípu legitimity moci, ktorá je upravená v čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nasledovne: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“

Delenie namiesto spájania

V tomto návrhu je problémom nielen návrh samotný, ale i jeho motivácia. Z dlhodobej praxe fungovania miestnej územnej samosprávy sa za efektívnejšie považuje systematická podpora medziobecnej spolupráce, ktorá dlhodobo absentuje. Združenie miest a obcí Slovenska vo vzťahu k legislatívnemu návrhu poukazujeme na fakt, že až do rozdelenia obce sú všetci obyvatelia obce jej občanmi. Uvedeným návrhom sa obyvateľom časti obce zakazuje hlasovať v miestnom referende. Je zarážajúce, že navrhovatelia deklarujú v dôvodovej správe snahu o širokú mieru možnosti obyvateľov rozhodovať o veciach verejných: „Návrh zákona vychádza z myšlienky, že obyvatelia obce, resp. časti obce, majú ústavné právo podieľať sa na správe vecí verejných, a to na každej úrovni štátu. Z toho vyplýva aj ich právo rozhodovať alebo mať podiel na rozhodovaní o stave a výzore časti obce, v ktorej žijú, pretože na úrovni obce sú prijímané rozhodnutia, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú každodenný život občanov, či už ide o stav pozemných komunikácií, výsadbu zelene, kvalitu verejných služieb, výšku miestnej dane, občiansku vybavenosť a iné dôležité otázky.“ Na druhej strane ale poslanecký návrh zakáže obyvateľom celej jednej časti obce (mesta) podieľať sa na rozhodovaní o zmene jej územia. Poslanecký návrh na jednej stane zdôrazňuje myšlienku, že obyvatelia obce majú ústavné právo podieľať sa na správe vecí verejných, avšak na druhej strane toto právo priamo dotknutej skupine obyvateľov berú, a to tým, že referendum sa uskutoční iba v odčleňovanej časti obce.

Porušenie Ústavy

ZMOS je presvedčený, že navrhované znenie je priamym porušením čl. 30 ods. 1 Ústavy v spojitosti s čl. 67 Ústavy a to tak, že časť obyvateľov obce o rozdelení, ktorej sa má rozhodovať v miestnom referende, je vylúčená zo správy vecí verejných, v tomto prípade z možnosti realizácia priamej formy demokracie – miestneho referenda, ktoré sa ich bezprostredne dotýka ako obyvateľov. Návrh zákona zavádza nepochopiteľnú „matematiku“, kedy na vyhlásenie petície o rozdelení obce je potrebné zozbierať 70% podpisov oprávnených voličov odčleňovanej časti obce, ale už na samotné hlasovanie v miestnom referende je potrebné, aby sa zúčastnila aspoň polovica občanov odčleňovanej časti obce a súhlas vyjadrila aspoň nadpolovičná väčšina z nich. Pri 10 000 obyvateľoch je tak na vyhlásenie miestneho referenda potrebných 7000 podpisov, na platnosť referenda 5000 zúčastnených voličov, ale na samotné odčlenenie obce stačí ak bude ZA hlasovať iba 2500 voličov. Ide o absurdný precedens, nakoľko tak „klasické“ miestne referendum ako i celoštátne referendá sú nastavené presne opačne, pretože práve referendum je tým nástrojom, ktoré je právne záväzné a nie petícia pre zber podpisov. Ide o otočenie logiky „klasického miestneho referenda“ na hlavu.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger v tejto súvislosti konštatuje: „Vzhľadom na uvedené sme požiadali poslankyne a poslancov parlamentu o to, aby dôkladne zvážili svoj hlas pri takto navrhovanej zmene zákona, ktorá je spôsobilá prispieť k triešteniu samospráv z triviálnych dôvodov a ktorá obchádza právo veľkej časti obyvateľov obcí a miest na podieľaní sa na veciach verejných, rovnako ako im zakazuje výkon ich hlasovacieho práva.“

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
13.09.2017
Obce budú môcť použiť finančnú náhradu za výrub drevín aj na zelené strechy
Finančnú náhradu za výrub drevín budú môcť obce použiť aj na iné účely ako doteraz. V súčasnosti ich môžu minúť iba na zaplatenie nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na ich území.
viac
06.07.2019
ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú
Združenie miest a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
viac
10.09.2019
Predseda ZMOS sa listom obrátil na poslancov parlamentu pôsobiacich v samospráve
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na členov parlamentu, ktorí pôsobili, alebo pôsobia v samospráve. Dôvodom je novela zákona o dani z príjmu a fakt, že na základe svojho pôsobenia v samospráve veľmi dobre vedia, čo sa môže diať.
viac
01.12.2021
Parlament schválil novelu zákona o obecnom zriadení
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o obecnom zriadení, ktorej cieľom je podľa slov navrhovateľa zlepšiť podmienky participácie občanov na živote obce a v školských zariadeniach.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.15 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.70 %