Štvrtok 23.05.2024
Dnes má meniny 
Želmíra
°C
06.04.2019 07:05

Trenčianska župa sa pilotne vydala na cestu envirovzdelávania mládeže


Ilustračná snímka


Budovanie pozitívneho prístupu k ochrane životného prostredia už od skorého veku. S jasným cieľom pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) k príprave Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji.


Jej návrh predstavil širokej verejnosti v rámci odbornej konferencie, ktorá sa konala v priestoroch Úradu TSK vo štvrtok 4. apríla 2019. Na príprave Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pracuje župa už od jesene 2017, a to v úzkej spolupráci so združením Špirála, ktoré ma dlhoročné skúsenosti v oblasti environmentálnej výchovy na Slovensku a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky (SR) pre rozvoj občianskej spoločnosti. „Je to výborný príklad ukážkovej spolupráce, ktorá je prenosná na akékoľvek územie Slovenska. Projekty ako Zelená župa, Zelené oči či participatívne rozpočty na stredných školách sú príkladom toho, že veríme v úspech koncepcie tak ako je navrhnutá,“ povedal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Trenčiansky samosprávny kraj ide aj v oblasti environmentálneho vzdelávania mládeže príkladom pre zvyšok Slovenska. „V prípade, že koncepciu tak ako je navrhnutá schváli Zastupiteľstvo TSK, budeme prvým samosprávnym krajom, ktorý začne environmentálnu výchovu mládeže riešiť koncepčne. A to od tých najmenších detí cez školu až priamo do domácností. Očakávame, že pozitívny prístup k ochrane životného prostredia si tak deti osvoja už od skorého veku,“ vysvetlila vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková. „Koncepcia, tak ako sme ju riešili v Trenčianskom kraji, je modelovo výnimočná v rámci celého Slovenska. Najdôležitejšie je, aby sme mali vzdelaných pedagógov, lektorov a osvetových pracovníkov, ktorí by túto tému šírili ďalej,“ doplnil koordinátor projektu a predseda združenia Špirála Richard Medal.

Hlavnými piliermi, na ktorých koncepcia stojí, je rozvoj infraštruktúry, podpora ľudských zdrojov, rozvoj informačnej a metodickej podpory a vytvorenie systému financovania. „Celá koncepcia je nastavená na viaczdrojové financovanie, či už zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotknutých ministerstiev, eurofondov, rozpočtu TSK či súkromného sektora. Je potrebné nájsť ten správny model financovania,“ doplnila Martina Lamačková. Prvým krokom je podľa slov Richarda Medala vytvorenie krajského ekocentra, ktoré by mali v dlhodobom horizonte doplniť ďalšie 4 regionálne ekoncentrá. Aj v oblasti envirovzdelávania mládeže využíva župa participatívny prístup a návrh koncepčného materiálu pred jeho predložením do Zastupiteľstva TSK prerokovala s verejnosťou.

Príprava koncepcie je jedným z dvanástich pilotných projektov národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, financovaného prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý zastrešuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

 

 

Autor: (ts-tsk-Lenka Kukučková)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.09.2016
Ako triediť odpad sa učili už aj v Žiline a Považskej Bystrici
Na štvrtkových Žilinských dňoch zdravia sa mohli Žilinčania naučiť nielen to, ako sa starať o svoje zdravie, ale aj o prostredie okolo nás. O deň neskôr sa konal Považskobystrický jarmok. Stánok spoločnosti ENVI - PAK, ktorý ekologické vzdelávanie zabezpečoval, praskal v oboch mestách vo švíkoch.
viac
24.09.2018
Envirostratégia 2030 je o čosi bližšie k schváleniu
Dokument má ambíciu priniesť zásadné zmeny do fungovania chránených území, odpadového hospodárstva či environmentálne škodlivých dotácií.
viac
12.01.2019
Župa otvorila už dvanáste centrum odborného vzdelávania
Stredná odborná škola dopravná v Martine získala ako ďalšia škola v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja označenie Centra odborného vzdelávania.
viac
09.07.2020
ŠIOV pripravil v rámci týždňa odborných zručností súťaž pre malé podniky
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) pripravil pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností súťaž zameranú na malé podniky, živnostníkov a sociálne podniky, ktoré prispievajú k rozvoju komunity a ochrane životného prostredia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %